Aanmelden

Sloeproeien in de St. Ayles Skiff

Sloeproeien, veel puurder en klassieker wordt het niet. In heel Nederland roeien honderden teams zich elke dag, zomer en winter letterlijk een slag in de rondte. Jong en oud, man en vrouw, als fanatieke sport of gewoon voor de gezelligheid. Sloeproeien wordt nog steeds populairder.

Met onze zelfgebouwde St. Ayles Skiff kunnen we vanaf nu écht starten. Gewoon op het Heegermeer. Eindelijk! Inschrijven kan vanaf nu, zowel individueel als met een team (van minimaal 5 personen):

Na de aanmelding mag je, alvorens de inschrijving definitief wordt, eerst 2 gratis proeflessen volgen.

Het introductieprogramma

Sloeproeien is bij uitstek een heerlijke teamsport. Het introductieprogramma is er dus op gericht om SAMEN te leren roeien. Daarnaast leren we je schade aan jezelf (blessures) en de boot te voorkomen.

Het introductieprogramma bestaat uit:

  • 1 theorieles
  • 2 basislessen
  • 5 keer roeien onder begeleiding

Vrij roeien

Na het introductieprogramma mag je zonder begeleiding op 2 vaste tijden per week met elkaar gaan roeien en aanvullend wanneer je wilt. Dat wil zeggen: als de sloep beschikbaar is.

Naast de eenmalige inschrijfbijdrage van €45,00 en het lidmaatschap van de WSH betaal je:

  • Als volwassen roeier, €91,00 per jaar.
  • Als jeugdlid €46,00 per jaar.

Met deze bijdragen onderhouden we onze sloep.

Opzegging voor het roeien dient uiterlijk voor 1 december schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding gaan wij ervanuit dat men ook in het nieuwe jaar gebruik gaat maken van de roeisloep met de daarbij behorende verplichtingen, één en ander behoudens door het bestuur toegestane afwijking van de opzegtermijn en in incidentele gevallen.

Inmiddels hebben we heel wat teams!

Er zijn teams die harder trainen onder begeleiding, wedstrijden bezoeken en andere teams uitdagen. Daarnaast zijn er ook recreatieve teams die wekelijks samen in de boot stappen en genieten van de beweging en de mooie omgeving!

roeien op groot water